Renowacja lastryko.
Jak wykonać
Jak naprawić
Jak odnowić?

renowacja schodów lastrykowych na Starym Mieście

Renowacja lastryko

Jak odnowić lastryko na schodach?

Krok pierwszy to zgrubne szlifowanie schodów.
Przy użyciu ściernicy diamentowej należy zeszlifować całą powierzchnię stopnia do uzyskania równego lica bez ubytków, wżerów i zadoleń.

Rysy po szlifowaniu zgrubnym da się usunąć, używając ryflowanej ściernicy z karborundu np. Saitron. Są one do nabycia w gradacjach od 24 do 120 czy też innym narzędziem ścierającym, np. drobnoziarnistą tarczą diamentową bądź padem diamentowym. Czyszczenie po szlifowaniu może uwidocznić małe otworki w powierzchni lastryka tzw. pin-holes. Pozbycie się dziurek możliwe jest przez fugowanie wyszlifowanego stopnia zaczynem cementowym z dodatkiem środka polimeryzującego cement. Zaszlamowane schody możemy zacząć polerować.
Szlam warto usunąć w miarę ostrą (niską) gradacją padów diamentowych, ponieważ spolimeryzowany cement jest trudny do zeszlifowania.

Wypolerowane stopnie schodów trzeba zabezpieczyć przed wnikaniem zanieczyszczonej wody. Do tego celu powinno się użyć nowoczesnych impregnatów na bazie estrów z rafinacji ropy naftowej lub środków wytwarzanych z tłuszczy roślinnych (w tym produktów przetworzonych np. mydła).

Ostateczne polerowanie (utwardzanie impregnatu) trzeba wykonać padem z włosia naturalnego ewentualnie luźnego filcu lub bawełny.
Do codziennej konserwacji pozostaje używać środków o niskim odczynie zasadowym lub neutralnym.

renowacja parapetu lastryko

Odnawiamy
parapet lastrykowy

Polerowanie parapetu lastryko

Szlifowanie lastryka zaczynamy od gradacji #30, która wybiera wszystkie zabrudzenia i płytsze rysy.
Przechodząc krok po kroku przez gradacje #50, #100, #200, #400 uzyskamy pół-poler, który jednych usatysfakcjonuje, a inni mogą kontynuować szlifowanie kolejnymi gradacjami #800, #1500, #3500.

Jeśli szlifowanie spowoduje otwarcie porów w lastryku (powstaną pin-holes) możemy je zaszlamować fugą do płytek ceramicznych i pomalować cienką warstwą gruntu głęboko penetrującego.

Takie działanie na powierzchni, po której się nie chodzi, będzie wystarczające.
Warstwę szlamu dobrze jest położyć przed gradacją #200 bądź po niej, ale z powtórnym szlifowaniem tą właśnie gradacją

schody lastryko po renowacji

Odbudowa lastryka

Naprawa zniszczonego lastryka

Degradacja lastryka ma miejsce wtedy, gdy jest ono uszkodzone z prawie każdego fizyko chemicznego powodu: wypłukiwania wapnia, uszkodzeń fizycznych i korozji biologicznej.

W przypadku dużych napraw zdegradowanych fragmentów/ całości lastryka, w pierwszej kolejności należy mechanicznie oczyścić podłoże do "zdrowej substancji", z którą możemy połączyć nowe lastriko.
Przygotowanie podłoża powinno być możliwie delikatne, zlasowany beton lastrykowy jest dobrze przepuszczalny dla wody, a ta, jeśli doszła do zbrojenia konstrukcji, na pewno ją skorodowała.

Użycie młotów pneumatycznych ograniczmy do warstw wierzchnich, po odsłonięciu warstw zlasowanych używamy groszkownika, który rozkrusza zmurszałe fragmenty lastrykowego betonu.

Tak spreparowane podłoże musi zostać obficie spłukane czystą, bieżącą wodą, która wymyje wszystkie rozkruszone fragmenty betonu. Zwilżone podłoże, jednak bez zastoin wodnych jest gotowe do aplikacji nowej okładziny lastrykowej.
Dobrze odmierzone na wadze i wymieszane na sucho składniki powoli nawadniamy do uzyskania zbitej, gęstej konsystencji. Równolegle, naprawiane podłoże trzeba pokryć cementową warstwą szczepną (nie mylić z gruntami szczepnymi). Przed samą aplikacją mieszankę wolno uplastycznić (w zależności od naprawianego elementu), ale nie powinna być ona ciekła, raczej powinna przypominać spiętrzone, kamieniste ciasto z błota.

próbka terrazzo

Chcę mieć
posadzkę lastryko

Wylewanie lastryko

Proces układania posadzki jest nieco skomplikowany, więc zanim zdecydujesz się na realizację podłogi samodzielnie, rozważ to dokładnie. Będziesz potrzebować dużo czasu i całego kompletu specjalistycznych narzędzi.

Na powyższym zdjęciu, przedstawiony jest fragment próbki podłogi pałacowej "terrazzo alla veneziana".
Wykonanie posadzki Terrazzo weneckie wymaga etapowego budowania dla każdego koloru z osobna.

Dlatego proszę nie być zdziwionym, gdy cena za metr kwadratowy takiej posadzki może przekroczyć kwotę półtora tysiąca złotych

Proces montażu lastryko
krok po kroku

Preparacja podłoża: śrutowanie, groszkowanie, szlifowanie. Wykonanie tych czynności ma na celu usunięcie najsłabszej warstwy podłoża betonowego.

Właściwe rozmieszczenie łączeń dylatacyjnych. Wykonuje się to poprzez przycięcie listew dylatacyjnych ze szkła lub metalu ewentualnie deseczek szalunkowych rozdzielających pola dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki. Na podstawie specyfikacji próbki wzorcowej należy odmierzyć składniki i przy użyciu właściwych narzędzi wymieszać je. Tworzenie mieszanki lastrykowej wykonać należy w rygorze technologicznym tzn. mieszać odpowiednio długo z odpowiednio dobraną prędkością. Jest to krytyczny etap w procesie montażu podłogi z lastryko.

Szlifowanie z fugowaniem oraz końcowe polerowanie Po utwardzeniu wylanej posadzki zdzieramy jej część do momentu odsłonienia się kruszywa. Powstałe w tym procesie otwory fugujemy zaczynem cementowym. Wyschnięty zaczyn ścieramy i coraz drobniejszymi gradacjami ściernic polerujemy posadzkę do połysku.

Kontakt info

services image

Telefon

731 813 424

services image

Email

admin@renowacja-lastryko/terrazzo.pl

services image

Adres

Warszawa 04-375, Praga Południe, Rebkowska 1
- blisko "Wiatraka"