Podłogi z lastryko
Jak należy je wykonać? Produkty do budowy posadzki

Lastryko to kompozyt.
Podstawowym materiałem do jego wytworzenia jest kruszywo w postaci drobnego grysu skalnego i cement pełniący funkcję spoiwa. Odpowiednio rozrobiony cement scala drobne kawałki marmuru, granitu, kwarcu bądź szkła w sztuczny kamień.

Jednakże, by beton lastrykowy okazał się sztucznym kamieniem, musi być poddany operacji szlifowania do równości i polerowania, aby uzyskać jednolitą, gładką strukturę powierzchni.

Procedura/metoda układania wylewanej posadzki lastryko

Materiały na podłogi z lastryko betonu

Materiałem stosowany do budowy podłóg lastryko jest grys skalny, jest to kruszywo łamane, rozdrobnione mechanicznie o nieregularnych ostrych kształtach. Wielkość kruszyw zawiera się w przedziale od 1 mm do 25 mm, ale można też wykonać posadzki z kawałków tłucznia marmurowego o wielkości nieprzekraczającej 40 mm.

dostęne wielkości kruszyw marmurowych u włoskiego dystrybutora

Podłogi lastriko są najczęściej budowane z rozdrobnionego marmuru, kwarcu, granitu, czasami z dodatkiem kolorowego szkła lub luster.

Na kamienie do budowy posadzki lastryko należy wybierać twarde i nośne (unikać zlepieńcow oraz piaskowców, te skały lepiej wykorzystać w formie slabów).
Grysy ze skał osadowych muszą być zwarte o grubych ziarnach, a w przypadku skał metamorficznych o jednorodnej strukturze krystalicznej.

Kolorystyka każdego z używanych kruszyw winna być jednolita, wolna od plam, pęknięć.

Barwienie posadzki

Pigmenty barwiące stosowane do budowy posadzek lastrykowych powinny mieć trwały, odporny na UV kolor. Proporcja wagowa pigmentu barwiącego do cementu w procentach zawiera się w przedziale od 0,5 do 10 procent.

Wyjątkiem jest uzyskanie głębokiej czerni, użycie nawet 20% kolorantu nie powinno dziwić.

Z racji tego, że cementy charakteryzują się szeroką paletą kolorów własnych, warto wykonać wcześniej próbę polerską na odlanych i dobrze wyschniętych płytkach lastrykowych stworzonych wg przygotowanych receptur.

Procentowy udział pigmentu cementowego dla różnych kolorów spoiwa w posadzce z lastryko

Kolor docelowy

Używany pigment

Procent pigmentu

Kolor cementu

Czerwony Czerwony tlenek żelaza 5%-7% szary
Czarny Czerń żelazowa 20% szary
Zielony butelkowy Zielony tlenek chromu 3%-7% szary
Różowy Czerwony tlenek 0,5%-3% biały
Krem Żółty tlenek żelaza 0,5%-4% biały
Żółty Żółty tlenek żelaza 1,5%-4% biały
Jasnozielony Zielony chrom 0,5%-2% biały

Dylatacje - listwy dzielące

Posadzki betonowe wymagają podziału na pola dylatacyjne.
Materiał użyty do podziału podłogi winien odpowiadać pod względem odporności na zużycie materiałowi na podłogę.

W pomieszczeniach mokrych nie należy stosować aluminium ze względu na reakcję z alkalicznym cementem.
Na materiał oddzielający można użyć mosiądz, miedź, szkło. Często wykorzystywane jest tworzywo sztuczne np. PVC (kraje arabskie) lub materiał kamienny (klasyczne włoskie terrazzo).

Rozmiar listwy - nie cieńszy niż 1,5 mm grubości i nie niższy niż 25 mm wysokości, mocowane w podkładzie.

Ogólna specyfikacja i procedura wylewania podłóg terrazzo/lastriko.

Posadzka z lastryko składa się z 2 warstw. Z warstwy nośnej np. stropu lub podbudowy z betonu b-25 oraz warstwy wierzchniej lastryko z dekoracyjnym kruszywem.

Jako podkład zalecany jest beton półsuchy dobrze zagęszczony przez zawibrowanie lub ubicie tzw. babami.

lastryko w okresie renesansu wykonywano prostymi narzędziami

Łączna grubość warstwy podkładowej i wierzchniej lastryka nie może być mniejsza niż 30 mm.

Najcieńsza grubość warstwy licowej lastryka to półtora raza grubści największej, użytej frakcji kruszywa.

Przy dobarwianiu mieszanki mączkami skalnymi proporcje mieszanki powinny wynosić trzy części cementu i jedna część mączki.

Dla każdej części mieszanki cementowo-marmurowej proporcja kruszyw powinna wynosić nie więcej niż trzy części (w zależności od wielkości kruszyw, mniejsze bliżej dwóch, większe bliżej trzech)

Mieszanie materiałów

Aby uzyskać jednolity wygląd mieszanki, konieczne jest dokładne odmierzenie składników na wadze.

Zaleca się dokładne wymieszanie wszystkich używanych kruszyw w wymaganych proporcjach.

W przypadku pigmentowania cementu białego barwnik i cement należy dokładnie wymieszać (dłużej niż w wersjach niepigmentowanych) w wymaganych proporcjach z mączką marmurową i kruszywem.

Aby zapobiec segregacji kruszywa w lastryku, do mieszania należy używać mikserów dwuwrzecionowych bądź stacji mieszających do screedów. Powszechnie stosowane betoniarki nie nadają się do prac lastrykarskich.

Lastryko należy zużyć w nie więcej niż pół godziny od dodania wody podczas mieszania.

Podbudowa pod lastryko

Do wykonania podbudowy użyć betonu b-25 lub samodzielnie wykonać mieszankę w proporcji 1:2:4.

Pola dylatacyjne powinny mieć jednakowy bądź zbliżony rozmiar.

Aplikując mieszankę na zewnątrz, długość boku pola dylatacyjnego nie może przekraczać 1,4 metra.

Rozrobiony cement (z dodatkiem polimeru) w ilości około 1-1,5 kg na m2 należy nałożyć tuż przed ułożeniem warstwy podkładowej na dobrze zwilżonym podłożu.

Mocowanie listew dylatacyjnych

Paski szklane o grubości 4 mm lub listwy PCV/aluminium/mosiężne o grubości 2 mm należy mocować tak, aby ich góra znajdowała się na poziomie lica posadzki.

We włoskich stylach terrazzo jako dylatacje stosowane mozaiki marmurowe lub płytki z kamienia.

Układanie wierzchniej warstwy podłogi z lastryko

Wszystkie surowce wierzchniej warstwy licowej muszą być dokładnie wymieszane.

Mieszanie musi być staranne i szybkie, aż zaprawa stanie się jednorodna.

Powłokę z lastryko należy układać na dobrze zwilżoną warstwę podkładową jednak bez zastoin wodnych.

Wylana warstwa powinna mieć nieco grubsza niż zakładana, ​​aby uzyskać odpowiednią grubość po zagęszczeniu.

walcowanie posadzki lastryko zagęszcza kruszywo

Zagęszczenie uzyskać poprzez zacieranie lub dociskanie.

Poprawnie wykonane zagęszczenie równomiernie rozkłada kruszywo na całej powierzchni posadzki.

Polerowanie, utwardzanie i wykańczanie wierzchniej warstwy lastryko

Szlifowanie maszynowe wierzchniej warstwy można bezpiecznie rozpocząć po 36 godzinach od ułożenia posadzki.

Powierzchnię należy często zwilżyć przez 7 dni od wylania.

Po zakończeniu szlifowania zgrubnego powierzchnię należy dokładnie umyć i powstałe otwory pokryć zaprawą cementową, barwioną w takim samy stopniu jak w mieszance.

Po zeszlifowaniu utwardzonej fugi nanieść roztwór krzemianów utwardzających wylewkę i rozpocząć polerowanie.

Polerowanie prowadzić do uzyskania równej i gładkiej powierzchni bez porów.

Jak drogie są półprodukty na podłogę lastryko?

Kalkulację kosztów budowy posadzki z lastryko należy zacząć od kolorystyki podłogi. Beton z białego cementu jest blisko pięciokrotnie droższy od posadzki terrazzo ze zwykłego szarego cementu portlandzkiego. Wyższy koszt to także dobór kruszywa. Grysy z krajowych pokładów skał wapiennych są obecnie w cenach 1-1,5 PLN za kilogram (stan na grudzień 2022), natomiast kamień z importu (Włochy, Grecja, Turcja) też jest pięcio- sześciokrotnie droższy.

Podobnie na cenę wpływają barwniki. Intensywna kolorystyka posadzki wymagać będzie większego zaangażowania finansowego.

Kontakt info

services image

Telefon

731 813 424

services image

Email

admin@renowacja-lastryko/terrazzo.pl

services image

Adres

Warszawa 04-375, Praga Południe, Rebkowska 1
- blisko "Wiatraka"